Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Vantaan seudun steinerkoululle esiopetuksen järjestämisluvan.
Esikoulukoulupaikkaa voi hakea täyttämällä lomakkeen koulun nettisivuilla. Hakuaika päättyy 24.1.2020. Elokuussa 2020 alkavasta esiopetusryhmästä päätetään alkuvuodesta 2020 ja ilmoittautuneille järjestetään tutustumis- ja infotilaisuus.
Esiopetus noudattaa koulun lukukausia ja esiopetusajan (klo 8.00-12.00) ulkopuolella lapsilla on oikeus täydentävään varhaiskasvatukseen. Lähimmät steinerpedagogista varhaiskasvatusta tarjoavat päiväkodit ovat Tuusulassa steinerpäiväkoti Pohjantähti ja Järvenpäässä steinerpäiväkoti Pikkukarhu. Täydentävää varhaiskasvatusta voi kysellä myös kunnan päiväkodeista.

Mikäli lapsi ei käytä oikeuttaan esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen, on hänellä mahdollisuus olla koulun iltapäiväkerho Jalavassa klo 12.00-16.30. Iltapäivätoiminta esiopetusajan ulkopuolella on maksullista eikä se ole varhaiskasvatuslain tarkoittamaa varhaiskasvatusta.

Steinerpedagoginen esiopetus tarjoaa luontevan siirtymän koulumaailmaan. Esiopetusvuosi on lapsen elämässä itsessään arvokas vaihe. Samalla lapsi oppii leikin, toiminnan ja elämysten kautta taitoja ja tietoja, jotka valmistavat häntä myös tulevia kouluvuosia varten. Monipuolinen taiteellinen toiminta elävöittää mielikuvitusta – luovuuden ja itsenäisen ajattelun perustaa. Esikoulussa myös koulumme oppimisympäristö, henkilökunta ja muut oppilaat tulevat lukuvuoden aikana tutuiksi ja oppilas saa aloittaa ensimmäisen luokan tutussa ympäristössä.