Koko koulu viestii

Vantaan steinerkoulussa toimii viestintäryhmä, joka koordinoi ja kehittää koulun sisäistä- ja ulkoista viestintää. Koulumme viestinnän lähtökohtia ovat avoimuus, aktiivisuus ja ajankohtaisuus.

Keskeisimmät käytössä olevat viestintäkanavat ovat

- Wilma osoitteessa vantaansteiner.inschool.fi kts sivumarginaali

- koulun omat www-sivut, joilta löytyy perustietojen lisäksi myös ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia. Erityisesti etusivun tapahtumakalenteria kannattaa seurata, sinne ilmestyvät tiedot tulevista tapahtumista ensimmäisenä. Tietoja ja uutisia sivuille voi lähettää os. toimisto@vantaansteinerkoulu.fi.

- Satakieli-lehti ilmestyy noin 4 kertaa vuodessa. Se sisältää koulun ja luokkien kuulumisia, pohdintoja steinerpedagogiikkaan liittyvistä asioista, juttuja ajankohtaisista teemoista ja hankkeista jne. Juttuideoita voi lähettää lehden päätoimittajalle, opettaja  Eveliina Kaartiselle eveliina.kaartinen@vantaansteinerkoulu.fi

Viestintäryhmän koollekutsuja v.2019 on Katja Tiitinen. Yhteydenotot viestintäryhmään: info@vantaansteinerkoulu.fi

Muista tarkistaa koulun sivujen vantaansteinerkoulu.fi etusivun tapahtumakalenteri sivun oikeassa alakulmassa!

Sinne voit myös itse ilmoittaa tapahtumista, ne tulevat näkyviin, kun ne on luettu kansliassa.

Koulu on ottamassa käyttöön Wilmaa asteittain. 8.ja 10.luokka ovat aloittivat  sen pilotoinnin 2017 toukokuussa. Elokuustaa 2017 lukien  9-12.luokkien poissaolot selvitetään Wilmassa. Lukion kahden ensimmäisen luokan kurssiarviointi tehdään  kouluvuonna 2017-2018 Wilmassa. Kaikkien luokkien pedagogisen tuen asiakirjat tehdään Wilmaan. Koko kouluvuosi 2017-2018 on siirtymäkautta. Youtubessa on hyviä opastusvideoita esimerkiksi kirjautumiseen tai oppilastunnusten yhdistämiseen.

https://community.visma.com/t5/Ohjevideot/Wilma-tunnuksen-luominen-avainkoodin-avulla/ta-p/117667