Päivitetty: 13.10.2017

Oppilashuolto

1.8.2014 oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskeva lainsäädäntö muuttui. Jos koulun henkilökuntaan kuuluvalla herää huoli lapsesta tai nuoresta, hän ilmaisee sen lapselle/nuorelle  tai lapsen huoltajalle. Henkilökohtainen oppilashuoltoryhmä kootaan lapsen/nuoren ja/tai perheen suostumuksella käsittelemään huolta. Tämän lisäksi on YHR, jonka tarkoitus on hyvinvoinnin ylläpitäminen. YHR kokoontuu kerran viikossa.

Koulukuraattori, koulupsykologi ja kaksi terveydenhoitajaa ovat säännöllisesti tavattavissa koululla.

akvarelleja 4 luokka.jpg

Vantaan seudun steinerkoulussa on käytössä Verso , restoratiivinen menetelmä erilaisten mielipahatilanteiden hoitamiseen.

versologo.png

 

 Koulun suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä löytyy koulun Extranetistä