Keskustelutilaisuus kouluyhdistyksen säännöistä

01.07.2011

Tarkasteltaessa koulun asiakirjoja on huomattu tarve muuttaa kouluyhdistyksen sääntöjä yhdistyksen jäsenyyteen, jäsenmaksuihin ja äänioikeuteen liittyvissä asioissa. Järjestämmekin arvokeskustelun jäsenyyteen liittyvistä asioista.

 

Arvokeskustelu 27.10.2011 kello 18 E-rakennuksessa.

 Kysymyksiä, joita voi tulla mukaan pohtimaan: pitääkö henkilökunnan jäsenten liittyä kouluyhdistykseen vai kuuluvatko he automaattisesti? Ovatko kaikki perheen täysi-ikäiset jäsenet kouluyhdistyksen jäseniä? Miten etävanhemmat ja tiedonkulku? Onko jäsenmaksu perhekohtainen vai henkilökohtainen, jäsenyyshän voi olla vain henkilökohtainen? Onko 18-vuotias opiskelija automaattisesti yhdistyksen jäsen vai pitääkö hänen liittyä jäseneksi? Jos pitää, onko opiskelijan jäsenmaksu sama kuin muiden jäsenten? Opettajien tai opiskelijoiden äänivalta yleiskokouksissa?