Taideaineiden harjoittaminen lisää yrittäjyyttä

29.10.2013

Amerikkalaiset tutkijat löytäneet linkin lapsuudesta aikuisuuteen jatkuvan taiteen harjoittamisen ja liike-elämässä menestymisen välillä. Kuvataiteen, musiikin, tanssin ja luovan kirjoittamisen harjoittamisen nähdään lisäävän kykyä ajatella "laatikon" ulkopuolella.  Monimutkaisia ongelmia voidaan ratkaista taiteissa opituilla menetelmillä: analogiat, leikki, intuitiot ja mielikuvitus. 

  Telegraphin artikkelissa todetaan, että esimerkiksi  Michiganin yliopiston luonnontieteellisiltä aloilta valmistuneista  93% oli ollut musiikkiharrastus eli kolme kertaa useammin kuin "normiväestöllä".

Dr Rex la More sanoi, että taideaineita lapsuudesta aikuisuuteen harjoittaneilla oli todennäköisesti enemmän patentteja, yrityksiä tai julkaistuja artikkeleita kuin niillä, jotka eivät ole harjoittaneet taiteita. Siispä  hänen mukaansa talouden kasvattamiseksi tulisi miettiä miten tukea yhtä lailla taiteellista kapasiteettia kuin  matemattis-tieteellistä toimintaa.