Päivitetty: 18.11.2015

Steinerlukion suurimpana etuna voidaan pitää luokkamuotoisuutta. Jokaisella opiskelijalla on oma kotiluokkansa ja luokkayhteisö, johon hän kuuluu. Useimmiten oppilaiden sijaan opettajat kiertävät luokasta toiseen. Poikkeuksen tekevät vain muutamat oppiaineet, kuten  musiikki ja käsityö, jotka pidetään aineluokissa tai liikunta, jonka tunnit pidetään lajin mukaan sopivimmissa paikoissa. Myös valinnaisten aineiden opetusta voi olla muissa tiloissa.

Kuvassa opiskelijan tuliesitys iltajuhlassa

Akenieleetulta.jpg

Myös muut kuin perinteiset oppimisympäristöt ovat käytössä. Nuotiotuli Lapista