Päivitetty: 14.01.2018

Ensimmäisenä lukiovuotena valinnaisista oppiaineista on mahdollista valita syventäviä kursseja taideaineissa ja liikunnassa sekä B3-kielissä. Toisena ja kolmantena lukiovuotena voi valita  lisäksi reaaliaineiden syventäviä kursseja. Äidinkielen, vieraiden kielten ja matematiikan vapaaehtoisia syventäviä kursseja opiskellaan yleensä neljäntenä lukiovuotena, jolloin valmistaudutaan yo-kirjoituksiin.

Kunkin opiskelijan valinnat ja toiveet pyritään huomioimaan lukujärjestystä laadittaessa mahdollisimman hyvin. Niinpä on jopa ollut mahdollista opiskella vaikkapa kuutta kieltä ja pitkää matematiikkaa yhtä aikaa.

Kuvassa leirituli Lapista, nuotion ympärillä kolmen luokan opiskelijoita.

 Luokkienyhteisyyttaleirinuotiolla.JPG

 

 

 

 

Vantaan steinerlukiossa on koulun kokoon nähden laaja kieliohjelma. Lukiossa on mahdollista opiskella kolmea pitkää kieltä; englantia, ruotsia ja saksaa. Lyhyinä B3-kielinä ovat  alkaneet vuorovuosina venäjä, espanja ja ranska.

Steinerkouluilla on tällä hetkellä B3-kielten ja pitkän matematiikan etäopetuskokeilu Steinerkasvatusliiton avulla. B3-kieliä on ensi syksynä tarjolla Adobe Connect-etäopetuksessa esimerkiksi venäjä, espanja, ranska, italia ja japani. Koulumme opiskelijat ovat tähän mennessä osallistuneet espanjan ja pitkän matematiikan opiskeluun etänä. Koulumme tarjoaa A-saksan opetuksen etäopiskelumahdollisuuden.

Alla kuva Ateenasta lukion kolmannen luokan leiriltä

Ateenaa Akropoliilta.jpg