Päivitetty: 17.06.2017

Koko koulu viestii


Vantaan steinerkoulussa toimii viestintäryhmä, joka koordinoi ja kehittää koulun sisäistä- ja ulkoista viestintää. Koulumme  viestinnän lähtökohtia ovat avoimuus, aktiivisuus ja ajankohtaisuus. 

Keskeisimmät käytössä olevat viestintäkanavat ovat

 - Perjantaitiedote, joka on noin kerran viikossa extranetissä julkaistava tiedote, joka lähtee pakotetusti kaikkiin kouluyhteisön jäsenten sähköposteihin, jotka ovat koululle ilmoitetut. Siinä julkaistaan koulun lähiaikojen toimintaan liittyviä tiedotteita ja ilmoituksia. Perjantaitiedotteeseen voi lähettää tietoja os. toimisto@vantaansteinerkoulu.fi. Koulu ei tarkista ilmoituksia etukäteen, vaan ilmoittajat vastaavat itse ilmoitustensa sisällöstä.

- koulun omat www-sivut, joilta löytyy perustietojen lisäksi myös ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia.  Erityisesti etusivun tapahtumakalenteria kannattaa seurata, sinne ilmestyvät tiedot tulevista tapahtumista ensimmäisenä. Tietoja ja uutisia sivuille voi lähettää os. info@vantaansteinerkoulu.fi.
Verkkosivujen toimitus: Teija Sideri (sivujen päivitys),  Jaana Jetzinger (palvelun ylläpito ja toimitustyö), Outi Maria Rousu (toimitustyö), Juulia Salonen. Kuvat: Bianca Gauffin, Juha Hietala, Jaana Jetzinger, Esa Mäkinen, Outi Maria Rousu.
Luokkien, työryhmien yms. keskinäiseen viestintään soveltuva Extranet-sivusto on otettu käyttöön, mutta sen nopeutta pyritään vielä parantamaan.

- Satakieli-lehti ilmestyy noin 4 kertaa vuodessa. Se sisältää koulun ja luokkien kuulumisia, pohdintoja steinerpedagogiikkaan liittyvistä asioista, juttuja ajankohtaisista teemoista ja hankkeista jne. Juttuideoita voi lähettää lehden päätoimittajalle, opettaja Jarno Paalasmaalle os. jarno.paalasmaa@vantaansteinerkoulu.fi.

Viestintäryhmän koollekutsuja v.2017 on Katja Tiitinen. Yhteydenotot viestintäryhmään: info@vantaansteinerkoulu.fi

 

Muista tarkistaa koulun sivujen vantaansteinerkoulu.fi etusivun tapahtumakalenteri sivun oikeassa alakulmassa!

Sinne voit myös itse ilmoittaa tapahtumista, ne tulevat näkyviin, kun ne on luettu kansliassa.

Koulu on ottamassa käyttöön Wilmaa asteittain. 8.ja 10.luokka ovat aloittaneet sen pilotoinnin. Elokuussa 2017 järjestetään koulutusta vanhemmille. 9-12.luokkien poissaolot selvitetään elokuusta lukien Wilmassa. Lukion kahden ensimmäisen luokan kurssiarviointi tehdään ensi kouluvuonna Wilmassa. Kaikkien luokkien pedagogisen tuen asiakirjat tehdään Wilmaan.