Kirjalista

Lukion kirjalista kouluvuodelle 2018-2019

10 Lukio / 1. luokka

Äidinkieli ja kirjallisuus: Särmä -tekstikirja (Otava, uusin painos), Särmä-kurssivihot 1 ja 2/( joko sähköinen tai paperi, uusien opsien LOPS2016 mukaiset)

Englanti On Track 1 ja 2

Ruotsi Precis 1 ja 2 (SanomaPro)

Saksa Magazin.de 1

Terveystieto: Terve! Lukion terveystieto 1 (SanomaPro)

Biologia:  BIOS 4: Ihmisen biologia (Sanomapro) tai BIOS4: Ihmisen biologia - digikirja (Sanomapro)

Maantiede Tabletkoulu: Maailma muutoksessa (LOPS 2016) e-oppimateriaali  GE1

Ranska J’aime 1 ja 2

Lukiossa alkava saksa Magazin.de 1 ja 2

11 Lukio/2.luokka

Äidinkieli ja kirjallisuus: Särmä-kurssivihot 3 ja 5 ( joko sähköinen tai paperi)

Ruotsi Precis 3 ja 4 (SanomaPro)

Englanti On Track 3 ja 4

Saksa Genau 3 ja 4 (SanomaPro)

Psykologia Tabletkoulu: Psyykkinen toiminta ja oppiminen (LOPS 2016) e-oppimateriaali PS1

Pitkä matematiikka Juuri 5 (Otava)

12 Lukio / 3. luokka

Äidinkieli ja kirjallisuus:Särmä-kurssivihot 4 ja 6 ( joko sähköinen tai paperi)

Englanti On Track 5 ja 6

Ruotsi Precis 5 ja 6 (SanomaPro)

Saksa Genau 5 ja 6 (SanomaPro)

Maantiede: GEOS2 Yhteinen Maailma tai GEOS2 Yhteinen maailma digikirja (Sanomapro)

Filosofia: FI2 Tabletkoulu Etiikka (LOPS 2016), e-oppimateriaali

Pitkä matematiikka Juuri 5 (Otava)

Abit

Ruotsi ABI svenska (Otava) + opettajan jakamaa sähköisiin yo-kirjoituksiin valmistavaa materiaalia ja harjoituksia

Saksa Genau 7 ja 8

Yhteiskuntaoppi: Abi yhteiskuntaoppi (Otava 2017) ja Kansalainen-sarja 1-2 (Edita)

Historia: joku Abi kertauskirja. Kaikkien aikojen historia 1-4 (Edita).

Terveystieto, biologia, maantiede Otavan Abikirjat

Lukion syventävistä

Historia: Kaikkien aikojen historia 5 Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan (Edita 2011) tai vastaava.

Yhteiskuntaoppi: Kanta 4 Kansalaisen lakitieto (2016 Edita). Myös esimerkiksi Kansalainen ja oikeus (2013 tms. Edita) käy hyvin.

Biologia: BIOS 5 Bioteknologia (Sanomapro) tai BIOS 5 bioteknologia digikirja (Sanomapro)

Syventävä psykologia: PS2 Kehittyvä ihminen Motiivi 2, Sanoma Pro (kurssilla pärjää ilman kirjaa opettajan tarjoamalla materiaalilla, mutta varsinkin psykologian kirjoittajien kannattaa hankkia kirja)

PS4 Tabletkoulu (LOPS 2016) Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys, e-oppimateriaali

Terveystieto: Terve! 2 Ihminen, ympäristö ja terveys tai Terve! 2 Ihminen, ympäristö ja terveys digikirja  (SanomaPro)

Maantiede 2. Sininen planeetta. Tabletkoulu. e-oppimateriaali.

Kirjoja ostaessa ole tarkkana:

  • älä osta sellaisten aineiden kirjoja, joita et opiskele.
  • osta kielistä 1-kirjat ensin. 2-kirjat yleensä joulun jälkeen.
  • älä osta muiden kuin oman luokan kirjoja tai sellaisten syventävien kirjoja, jotka olet valinnut
  • syventävien kirjalista viimeisenä. Lukion 1.luokan opiskelijoita koskee lähinnä historian syventävä
  • kirjan voi ostaa myös käytettynä (jos saatavilla) tai lainata kirjastosta