Valinnaisuus ja aikataulut

Ensimmäisenä lukiovuotena valinnaisista oppiaineista on mahdollista valita syventäviä kursseja taideaineissa ja liikunnassa sekä B3-kielissä. Toisena ja kolmantena lukiovuotena voi valita lisäksi reaaliaineiden syventäviä kursseja. Äidinkielen, vieraiden kielten ja matematiikan vapaaehtoisia syventäviä kursseja opiskellaan yleensä neljäntenä lukiovuotena, jolloin valmistaudutaan yo-kirjoituksiin.

Kunkin opiskelijan valinnat ja toiveet pyritään huomioimaan lukujärjestystä laadittaessa mahdollisimman hyvin.

Kuvassa leirituli Lapista, nuotion ympärillä kolmen luokan opiskelijoita.
Kuvassa leirituli Lapista, nuotion ympärillä kolmen luokan opiskelijoita.

Vantaan steinerlukiossa on  laaja kieliohjelma. Lukiossa on mahdollista opiskella kolmea pitkää kieltä; englantia, ruotsia ja saksaa. Lyhyinä B3-kielinä tarjotaan  saksaa ja  ranskaa sekä etäopetuksena espanjaa ja venäjää.

 

Alla kuva Ateenasta lukion kolmannen luokan leiriltä