Oppilaskunta

Koulumme 9.-12. luokat valitsevat vuosittain luokilleen kolme edustajaa oppilaskunnan hallitukseen. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu viikottain ja sillä on ohjaava opettaja. Oppilaskunta on järjestänyt vuosittain taksvärkkipäivän ja usein myös nälkäpäiväkeräyksen. Se on lausunut Opetussuunnitelmista ja järjestyssäännöistä sekä osallistunut mm. tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen. Lisäksi se on osallistunut juhlien, esimerkiksi koulun itsenäisyyspäiväjuhlan, järjestämiseen. Myös alaluokkien oppilaskunta on aloittanut aktiivisen toiminnan.

Kuvassa telttailua Lapissa

Oppilaskunta järjesti 24.10.2011 taksvärkkipäivän Mosambikin nuorten ammattikoulutuksen hyväksi. Lue lisää

Oppilaskunta on järjestänyt useita vuosia nälkäpäiväkeräyksen koulullamme 13.- 14.9.

Oppilaskunta järjesti syyskuussa 2012, syyskuussa 2013 ja marraskuussa 2014 sekä maaliskuussa ja marraskuussa 2017 sekä joulukuussa 2018  myös WOW-päivän eli päivän, jona steinerkoululaiset tempaisevat auttaakseen kehittyvän maailman steinerpedagogisia aloitteita