Oikeat asiat oikeaan aikaan

Steinerpedagogiikassa katsotaan, että ensin on pedagogiikassa ”puhuteltava” toiminnallisuutta, tunnetta ja mielikuvitusta (esiopetuksessa ja alaluokilla) . Käsitteellisemmän ajattelun aika alkaa puolestaan murrosiässä. Näin kehityslinja kulkee yksinkertaistaen hyvyyden ja kauneuden kautta kohti totuutta. Oikea eetos alle kouluikäiselle on ”maailma on hyvä”, alaluokkien oppilaille hyvää tekevää on saada tuntuma maailman kauneudesta ja murrosikäinen voi heräävän ajattelunsa turvin kysyä maailman totuutta. Mielikuvituksen, tunne-elämän ja toiminnallisuuden kehittyminen muodostaa murrosiässä heräävälle ajattelulle tarvittavan perustuksen.

Geometriaa