Luokanopettaja ja luokanohjaaja

Luokilla 1-8 on oma luokanopettaja, joka opettaa ja kasvattaa luokkansa oppilaita kahdeksan vuoden ajan. Aineenopettajat opettavat luokalle yleensä kieliä, musiikkia, liikuntaa, eurytmiaa, käden töitä ym. Luokanopettaja takaa jatkuvuuden lapsen tärkeiden koulukypsyydestä murrosikään ulottuvien kehitysvuosien 7-14 aikana. Hän pyrkii kehittämään sitoutumiseen, lapsista välittämiseen ja vanhempien tuntemiseen perustuvan moraalisen auktoriteetin luokassaan.

Luokilla 9-13 luokanohjaaja (vastaa tavallisten lukioiden ryhmänohjaajaa) jatkaa luokanopettajan työtä. Luokanohjaaja on yksi aineenopettajista. Hänen tehtävänään on nyt uudella tavalla ohjata itsenäistyviä nuoria yhteistyössä, oppimisessa ja kasvussa. Pääpaino on opintojen ohjaamisessa, mutta luokanohjaaja tutustuu myös luokkansa nuoriin ja huolehtii yhteistyöstä vanhempien kanssa.

Luokkayhteisön merkitys

Oppilaat työskentelevät ja kasvavat samassa opetusryhmässä koko kouluajan. Tätä opiskelumuotoa täydennetään tarvittaessa muun muassa ryhmätyöskentelyllä ja eriyttämällä opetusta esimerkiksi matematiikassa, äidinkielessä ja vieraissa kielissä.
Opettajien tehtävä on huoltaa ja kehittää luokan sisäistä sosiaalista tietoisuutta ja yhteenkuuluvuutta. Luokkayhteisössä korostetaan sitä, kuinka lapset oppivat toisiltaan ja toistensa kanssa. He oppivat arvostamaan toistensa erilaisia kykyjä ja alkavat suhtautua ymmärtävästi toistensa rajoituksiin ja heikkouksiin. Kun oppilaat kokevat päivittäin, miten yksilön tai ryhmän ongelmia käsitellään rakentavassa mielessä, heidän on helpompi kohdata elämässä eteen tulevia tilanteita.

Lukion kuluessa oppilaat oppivat itsenäisesti vähitellen yhä enemmän myös ns. työelämätaitoja. Opettajien tehtävänä on edistää sosiaalista ongelmanratkaisua. Tuttu ryhmä, jossa “esittäminen” ei ole mahdollista ja erilaiset leirit ja projektit, esim. 12. luokan näytelmäprojekti, haastavat sosiaalisuuden oppimiseen.

Ryhmänä toimimisen oppiminen on osa koulun visiota, siksi esim. lukion pakollisten, soveltavien ja steinerpedagogisten erityiskurssien opetus järjestetään mahdollisimman luokkamuotoisesti.

Oppilaat työskentelevät ja kasvavat samassa opetusryhmässä koko kouluajan.