Peruskysymyksiä

Yhdeksäs luokka:

"Millainen maailma on?"
Tutkitaan erilaisia polariteetteja tai kontrasteja
(esimerkkinä huumori - vakavuus)

Kymmenes luokka:

"Mistä maailma ympärilläni muodostuu?"
Vastakohtien tutkimisen kautta edetään tasapainoon ja löydetään uutta
(esimerkkinä värit, erilaiset väriopit)

11. luokka

"Miksi asiat ovat niin kuin ne ovat?"
Itse-reflektio
Tutkitaan ei-paljain silmin havaittavia asioita
(esimerkkinä sähköelektroniikka)

12. luokka

"Kuka minä olen? Mikä on ihminen? Mistä luonnon ja tapahtumien kokonaisuus tulee?"
Oppilaan oma aito kiinnostus maailmaan (esimerkkinä päättötyö)
Aikamme ongelmien mahdollisimman neutraali tarkastelu

Yläluokilla pohditaan mm. elämän peruskysymyksiä; Millainen maailma on? Kuka minä olen?