Koulun hallintomallista

Vantaan seudun steinerkoulu on yksityisen kouluyhdistyksen ylläpitämä koulu. Koulun hallinto jakautuu opettajakunnan ja kouluyhdistyksen johtokunnan välille.

- Koulutuksen kehittämisestä ja hallinnosta vastaavat johtokunta, rehtorit ja opettajakunta.
- Koulutuksen taloudellisista ja tilallisista resursseista vastaa kouluyhdistyksen johtokunta.
- Opettajakunta on vastuussa pedagogiikan kehittämisestä.

-Henkilöstöjohtamisesta vastaavat rehtorit. Rehtoreilla on keskeinen rooli hallintopäätöksissä sekä johtokunta ja opettajakuntatyöskentelyssä.

Koulussamme on pitkät perinteet tehdä yhteistyötä johtokunnan ja opettajakunnan välillä, myös nimettyjä tehtäväjakoja ylittäen.