Johtokunta

on keskeinen väylä, jota kautta vanhemmat voivat vaikuttaa koulussa. Johtokuntaan voi tulla valituksi kouluyhdistyksen syyskokouksessa. Johtokunnassa on 9-15 varsinaista jäsentä, jotka on yleensä valittu kolmeksi vuodeksi. Lisäksi johtokunnan kokouksiin osallistuvat rehtorit sekä yhdestä kolmeen opettajajäsentä, jotka opettajakunta lukuvuosittain tai kokouksittain tehtävään valitsee.

Johtokunta ohjaa ja valvoo koulun toimintaa talouteen ja taloushallintoon kuuluvissa asioissa sekä edustaa koulua viranomaisiin ja muihin koulun ulkopuolisiin tahoihin asioissa, jotka eivät kuulu opetuksen tai kasvatuksen piiriin. Johtokunta mm. hyväksyy opetussuunnitelman ja johtosäännön, vahvistaa opettajien valinnat, vahvistaa opettajien ja muun henkilökunnan palkkauksen perusteet ja palkat, valmistelee talousarvion ja antaa sen kouluyhdistyksen kokouksen vahvistettavaksi sekä valvoo, että valtionosuudet ja muut avustukset haetaan ja niistä tehdään asianmukaiset tilitykset. Johtokunta johtaa tulevan uudisrakennuksen suunnittelua ja varainhankintaa.

Johtokunnalla on työryhmiä, joiden kokoonpano, toimintasuunnitelmat ja kokoonkutsujat valitaan vuosittain tammikuussa uuden johtokunnan järjestäytyessä. Esimerkkinä johtokunnan valmisteleva ryhmä (johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja rehtorit) valmistelee johtokunnan kokouksen asialistan sekä toimii yhteistyöryhmänä opettajakunnan ja johtokunnan välillä. Valmisteleva ryhmä voi päättää budjetin mukaisista taloudellisista juoksevista asioista ja koulun toiminnan turvaamiseen liittyvistä asioista. Johtokunnan valmisteleva ryhmä kokoontuu kaksi kertaa kuussa.

Johtokunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa kouluvuoden aikana. Johtokunnan puheenjohtajana toimii Minna Kopra ja varapuheenjohtajana Jukka Koivulintu.

Johtokunnan ryhmät ja niiden koollekutsujat:

Kultt.- ja harr. -ryhmä (KUHA): Outi Järvelä
Keskiaikamarkkina- ja tapahtumaryhmä: Juulia Salonen
Kiinteistönhuolto ja rakennusryhmä: Tapio Kortetjärvi
Viestintä- ja markkinointiryhmä: Jenni Kokander
Luomu- ja viljelyryhmä: Mikko Nieminen
Keittiön ja siivouksen yhdyshenkilö: Minna Kopra