Kouluyhdistys

Koulua ylläpitää vanhempien muodostama yhdistys: Vantaan seudun steinerkoulun kouluyhdistys ry, jolla on opetuslupa järjestää erityiseen kasvatusopilliseen järjestelmään eli steinerpedagogiikkaan perustuvaa opetusta.Yhdistykseen voi myös liittyä jo ennen kuin lapsi aloittaa koulun.

Kouluyhdistys toimii koulutuksen järjestäjänä, koulussa työskentelevien virallisena työnantajana ja vastaa koulun taloudesta. Kouluyhdistyksen yhdistystoiminta on yhdistyslainsäädännön alaista, muutoin koulutoimintaa koskevat pääpiirteissään samat koulu- ja hallintolait kuin muitakin kouluja. Yhdistyksen syyskokous valitsee vuosittain johtokunnan hoitamaan yhdistyksen asioita.

Kouluyhdistys omistaa koulurakennukset ja vastaa uusien rakentamisesta ja vanhojen korjaamisesta sekä kunnossapidosta. Kouluyhdistyksen kevätkokous päättää tukimaksuista ja tilinpäätöksen hyväksymisestä, syyskokous päättää budjetista ja uusista johtokunnan jäsenistä.