Tasapainossa tieto, taide ja tekeminen

Steinerpedagogiikan alusta on 100 vuotta. Silti se on tänään ajankohtaisempi kuin koskaan ennen.

Steinerkoululiike on yksi tunnetuimmista ja laajimmalle levinneistä reformipedagogiikoista maailmassa. Monet steinerkoulun erityispiirteet ovat yleisesti tunnettuja.

Steinerpedagogiikka muun muassa
- kasvattaa ihmistä kokonaisuutena
- ottaa opetuksessa huomioon ihmisen kasvun ja kehityksen eri herkkyyskaudet
- kehittää tasapainoisesti tahtoa, tunnetta ja ajattelua
- kasvattaa aloitekykyisiä, rohkeita ja luovia yksilöitä, joita nykyaika tarvitsee.

Steinerpedagogiikkaan liittyvistä käsityksistä voit lukea laajemmin Steinerkasvatusliiton sivuilta.

Lisätietoa steinerpedagogiikasta

Tieteellinen artikkeli steinerkoulun sivistyskäsityksestä ja sen käytännöistä https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/69903

Artikkeleita viime vuosilta steinerpedagogiikasta Snellman korkeakoulun sivuilla

Taustaa, tutkimuksia, artikkeleita yms. englanniksi sivulta Waldorf Answers

J.-E. Mansikan väitöskirja
steinerpedagogiikan taustasta

Pohjoismainen Steinerkasvatuksen tutkimusverkosto NORENSE

Steinerkouluja maailmalla:

Ruotsin steinerkoulut

Norjan steinerkoulut

Viron steinerkoulut

Saksan steinerkoulujen liiton sivut (josta löytyy myös lista maailman kaikista steinerkouluista)

Pohjois-Amerikan steinerkoulut

Lisää tietoa Rudolf Steineristä voi saada esimerkiksi Jonathan Stedallin The Challenge of Rudolf Steiner-dokumentin trailerista tai itse dokumentista tai sen 2.osasta