Vuosisuunnitelma 2021 - 2022

LUKUVUOSISUUNNITELMA 2022 - 2023

Lukuvuoden 2022-2023 keskeisiä painopisteitä

• Ylläpidetään ja vahvistetaan VERSO- ja restoratiivinen koulu- toimintaa.
• Lukion uuden opetussuunnitelman (LOPS2021) käyttöönotto jatkuu lukion ensimmäistä ja
toista luokkaa koskien.
• Jatketaan perusopetuksen osalta opetussuunnitelman pedagogista työskentelyä
painottamalla teemoja arviointi ja hyvinvointitaidot
• Jatketaan kahdeksannen luokan ns. hybridimallin kehittämistä. Tavoitteena on lisätä
opettajien välistä yhteistyötä.
• Jatketaan uudisrakennushanketta yhteistoiminnassa johtokunnan kanssa
• Valmistellaan steinerpäiväkodin perustamiseen liittyvät käytännöt

Koronapandemia
Opetus järjestetään viranomaisohjeistusten mukaisesti lähiopetuksena huomioiden opetus- ja
kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeet. Ylläpidetään
tehostettua käsihygieniaa ja muistetaan hihaan yskiminen. Vanhempainiltoja voidaan järjestää
sekä etä- että lähi muodoissa. Tartuntatautitilanteen ja viranomaisohjeistuksen olennaisesti
muuttuessa, haetaan ensimmäisessä vaiheessa väljyyttä opetustiloihin siirtämällä lukioluokka
etäopetukseen. Tarvittaessa etäopetusta laajennetaan muihin lukioluokkiin ja peruopetuksen
yläluokkiin.

Työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2022 - 2023

Vantaan seudun steinerkoulun esiopetus, perusopetus ja lukio

Syyslukukausi ma 15.8.– to 22.12.2022

• syysloma ma 17.10.–pe 21.10.2022 (viikko 42)
• Keskiaikamarkkinat korvaava koululauantai 10.9. klo 10-14
• Yksi luokittain korvattava koululauantai esim. Joulumarkkinat
• joululoma pe 23.12.2022– su 8.1.2023

Kevätlukukausi ma 9.1.– la 3.6.2023

• talviloma ma 20.2.–pe 24.2.2023 (viikko 8)
• Yksi korvaava koululauantai esim. Eurytmiakatselmus
• Helatorstaivapaa 18.5.-21.5.2023
Syyslukukaudella on 90 ja kevätlukukaudella 97 työpäivää, yhteensä 187.

Vuosikello

Elokuu

32
Ke 10.8. klo 13.00-15.00 Opiskeluhuollon suunnittelutapaaminen
Ke 10.8. klo 15.00 alkaen koko yhteisön yhteiset pihatalkoot
To 11.8 Tervetuloa aloittamaan uusi lukuvuosi! -kokous
Opettajakunnan ja muun henkilökunnan lukuvuoteen valmistautumis ja työskentelypäivä
Kalasatamassa.

33
Ma 15.8. koulu alkaa klo 9.00 (6. Ja 12. luokka klo 8.45). Koulu päättyy klo 12 mennessä tai
ruokailuun. Lukiolaisilla klo 13 mennessä, mutta klo 13.00-14.30 on rästitenttimahdollisuus
Ti 16.8 lukion terveydenhoitaja vierailee lukion 1.ja 2. luokan opiskelijoiden luona klo 11-12.30
(Lukion th Sanna Somero on paikalla maanantaisin, parittomat + joka kuukauden ensimmäinen
perjantai)
Ke 17.8. ja to 18.8. koulukuvaus
To 18.8. klo 14.00-15.00 YHR = yhteisöllinen hyvinvointiryhmä järjestäytyy ja vuosisuunnitelman
läpikäynti. Oppilashuollon esimiehet paikalla. Käydään läpi toimintaa ohjaavat suunnitelmat ja
käytännöt, oppilashuollon toimijoiden (kuraattori, terveydenhoitajat, erityisopettaja ym) yhteistyön
vahvistaminen, terveystarkastusten ym aikataulut, YHR-toimintasuunnitelman päivittäminen
To klo 18 Eskareiden vanhempainilta.
Pe 19.8. lohikäärmesoutu, lukion ykköset, kakkoset ja kolmoset.

34
Ke 24..8. kuraattori Eira Renvall vierailee lukioluokissa klo 11-12.30,:lukion ykkönen 45 min, lukion
kakkonen ja kolmonen 20 min
Pe 26.8. klo 9.00-noin 19.00 Snellman-korkeakoulussa steinerkoulujen rehtoreiden tapaaminen ja
aineenopettajien koulutuspäivät. Teemana miten steinerpedagogikkaa toteutetaan tilanteessa,
jossa suurin osa opiskelijoista tulee lukioon ulkopuolelta peruskouluista, aineryhmätapaamiset ym.
Pe 26.8. WOW-taksvärkkipäivä ysi+lukio, 1-8.lk retkipäivä + kummioppilastoimintaa

Syyskuu

35
27.8.- 2.9. Kolin -leirikoulu, lukion kakkoset ym lukiolaisia (Lotta ja Anne), vain abiturienttien
oppitunnit tällä viikolla lukujärjestyksen mukaisesti
Ma-ke 29.8.-31.8. Repoveden vaellus, 9. luokka (Jarno ja Ville)
To 1.9 Abitti-koulutus opettajille lukion opettajille (Opinsys Mikko Jokinen)

36
La 10.9 Keskiaikamarkkinat klo 10.00 - 14.00 (Korvaava koulupäivä)

37
12.9 yo-koe: äidinkieli ja kirjallisuus, lukutaidon koe
14.9 yo-koe: uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede,
terveystieto
16.9 yo-koe: vieras kieli, pitkä englanti

38
19.9 yo-koe: pitkä ja keskipitkä ruotsi
20.9 yo-koe: lyhyt ja pitkä matematiikka
22.9 yo-koe: psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
23.9 yo-koe: äidinkieli ja kirjallisuus, kirjoitustaidon koe / S2

39
26.9 yo-koe: lyhyt kieli (saksa, ranska)
28.9 Taidetestaajat-retki 8.lk ja Ville, John Williams 90: Elokuvamusiikin mestariteokset esitys klo
13-14
30.9.Sadonkorjuu- ja Mikael-juhla, päiväjuhla (8.lk järjestää),
30.9. Kodin ja koulun päivä, rehtorin aamukahvit

Lokakuu

40
6.-10.10. Yksityiskoulujen rehtoreiden ja apulaisrehtoreiden työskentelyseminaari

41

42 syysloma

43
27. tai 28.10. Kirjamessut (messukeskus Pasila)

Marraskuu

44
2.11. Steinerkasvatuksen liitto: Tulevaisuuskonklaavi (Jarno ja Ville): Steinerpedagogiikan
tulevaisuus
3.-4.11. Steinerkoulujen rehtoritapaaminen

45
Ti 8.11. Taidetestaajat-retki 8.lk ja Ville, Baritonien kosto klo 12.30-15.00
to 10.11. lyhtyjuhla luokille 1-4

46
to 17.11. VERSO-ohjelman RÖNSY-webinaari zoom-alustalla

47
to 24.11. tulevien ekaluokkalaisten ensimmäinen vanhempainilta, lukion kolmannen luokan
päättötöiden esittely
pe 25.11. Adventtijuhla luokilla 1-6
pe 25.11. Pk-seudun steinerkoulujen henkilöstön yhteiset pikkujoulut klo 15.00-21.00

48

Joulukuu

49
5.12. Itsenäisyysjuhla ja syksyn yo-juhla
6.12. Itsenäisyysvapaa
8.12 uusien päättötyöaiheiden esittely opettajakunnalle, lukion 2. luokka

50
to 15.12. YHR: Yhteenvetoa ja suunnittelua / akuutti tarve jonkun luokan asioiden
käsittelyyn
to 15.12. 8.lk väliarviointi-ilta
pe 16.12. Lukion avoimet ovet (myös opinto-ohjaajat) klo 9.00-13.00

51
to 22.12. joulujuhla, Keuda tai kolme eri juhlaa koululla

52
Joululoma 23.12.2022 - 8.1.2023

Tammikuu

2
to 12.1. YHR: suunnittelua ja konsultaatiota/ajankohtainen tarve

to 12.1. tulevien ekaluokkalaisten 2. vanhempainilta
pe 13.1. Koko koulun avoimet ovet klo 9.00 - 13.00

3

4
to 26.1. lukion 1.luokan väliarviointi-ilta
pe-la 27-28.1 Educa-messut
pe-la 27.1.-28.1. Yksityiskoulujen rehtoreiden täydennyskoulutus

Helmikuu

5
perusopetus kolmikantakeskusteluviikko, mahdollinen poikkeuslukujärjestys

6
ti 7.2. talviurheilupäivä (ajankohta voi muuttua säiden mukaan)

7
16.2. penkkarit ?
17.2. vanhojen tanssit ?

8
Talviloma 20. - 29.2.2023

9

Maaliskuu

10

11

ti 14.3 yo-koe: äidinkieli ja kirjallisuus, lukutaidon koe / S2
to 16.3 yo-koe: vieras kieli, lyhyt oppimäärä

to 16.3. klo 17 eurytmiakatselmus Lumo-salissa (korvaava koulupäivä)
pe 17.3 yo-koe: äidinkieli ja kirjallisuus, kirjoitustaidon koe
su 19.3 Tasa-arvon ja Minna Canthin päivä

12

ma 20.3 yo-koe: vieras kieli, pitkä englanti
ke 22.3 yo-koe: pitkä ja lyhyt matematiikka
pe 24.3 yo-koe: psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

13
ma 27.3 yo-koe: pitkä ja keskipitkä ruotsi
ke 29.3 yo-koe: uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede,
terveystieto

Huhtikuu

14
6.4. Pääsiäisjuhla
7.4 pitkäperjantai, vapaa

15
10.4 2. pääsiäispäivä, vapaa

16
20.–21.4. Pienten lukioiden XXVII kehittämisseminaari Sysmän lukiossa

17
Pe 28.4. Vappuaaton ohjelmaa (alaluokat Talent-show, yläluokat Ultimate-ottelu oppilaat
vastaan opettajat.) Koulu loppuu klo 13.00 mennessä.

Toukokuu

18
Ma 1.5. vappupäivä, vapaa

19

20
päättöarvosanojen määräaika (voidaan sopia poikkeus toukokuun jaksoaineille)
18.5.-21.5. Helavapaat

21
25.5 .YHR: kehittämistä, reflektointia ja tulevan lukuvuoden suunnittelua

22
30.5 Kirjallisten lausuntojen määräpäivä
la 3.6. kevätjuhla: eskareiden juhla klo 9.00, ylioppilasjuhla klo 10.00, koko koulun
kevätjuhla klo 11.00

23
ma 5.6. opettajien kesäkokous
ma 5.6. klo 10.00-11.30 kesätentti
Monialaisten oppimiskokonaisuuksien täsmentäminen ja tarkentaminen (ks.
myös opetussuunnitelma)

Esiopetus
Esiopetus on jo perusluonteeltaan eheytettyä opetusta, joka muodostuu eri laajuisista ja eri tavoin toteutetuista oppimiskokonaisuuksista. Sen tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua, oppimista ja hyvinvointia. Erilaisin ilmaisun keinoin (musiikki, runot, kädentaidot, maalaus, leivonta, eurytmia). Toiminta on kokemuksellista, moniaistista, aisteja herättävää ja taiteellisuuden läpäisemää maailmaan tutustumista, arjen askareiden leikin keinoin.

1.lk Metsäretket, luonto ja majanrakennus
Viikottaisiin kävely- ja luontoretkiin voi yhdistää leikkejä tai vaikkapa majanrakennusprojektin. Työnjako, rakennustarvikkeiden hankinta ja toisaalta varsinainen rakentelu ohjautuvat keskinäisten sopimusten pohjalta. Oppilaat opettavat toinen toistaan ja työ opettaa. Omat oivallukset ovat keskeisiä majanrakennuksessa: aina on useita oikeita ratkaisumahdollisuuksia ja vuorovaikutuksessa niistä päästään yhteisymmärrykseen.

Majanrakennuksella voidaan elävöittää ja eheyttää koulun opetussuunnitelmaa. Liikunnalliset, sosiaaliset, luontoon liittyvät ja työkasvatukselliset tavoitteet yhdistyvät luontevasti esimerkiksi matematiikkaan ja käsityöhön. Majat voidaan dokumentoida kuvaamalla ja vaikkapa julkaista koulun viestintäkanavilla. Tällöin oppimiskokonaisuuteen liittyy myös tieto- ja viestintäteknologia. Majanrakennuksessa yhdistyvät työ ja leikki.

2.lk Nukketeatteri
Nukketeatteri on muun muassa äidinkieltä, kuvataidetta, käsityötä, musiikkia ja tieto -ja viestintäteknologiaa (tvt) yhdistävä kokonaisuus. Lisäksi metsäretket ja luontoaiheinen monialainen oppimiskokonaisuus toteutuu osana vuodenkiertoa. Monialainen kokonaisuus toteutuu myös syksyllä tehtävässä Mikaelkuvaelma-projektissa. Luokkarajat ylittävässä yhteistyössä toteutuu opettajien yhteistyö ja useita oppiaineita yhdistävä taide-esitys.

3.lk Rakennusprojekti ja talonpoikaisjakso
Matematiikkaa, käsitöitä, äidinkieltä, opinto-ohjausta (ammatit) ja kuvataidetta (esim. punamultamaali, arkkitehtuuri) yhdistävä kokonaisuus. Projektin lopputuotteena syntyy jokin rakennus, jolle löytyy käyttöä. Rakennusprojektissa myös vanhempien osallistaminen. Mahdollinen museoretki. Talonpoikaisjaksolla tehdään paljon kädentöitä.

4 Kalevala
Monialaisessa Kalevala-kokonaisuudessa yhdistetään äidinkieltä ja kirjallisuutta, eurytmiaa, kuvataiteita, käsityötä, musiikkia ja tieto- ja viestintäteknologiaa. Kalevala-teeman ohessa voidaan käsitellä myös pohjoismaista Edda-runoelmaa.

Lisäksi lähiseudun historian opetus integroituu osittain esimerkiksi ympäristöoppiin ja maantietoon. Tässä yhteydessä voidaan opiskella esimerkiksi ilmansuuntia, maastonmuotoja, kartan lukua ja integroida aihetta liikunnan opetukseen. Kotiseudun historia oppimiskokonaisuuteen liittyen pyritään myös vierailemaan useissa historiallisissa kohteissa. Opetus on ikävaiheen mukaisesti mahdollisimman toiminnallista ja havainnollista.

5.lk Antiikin Kreikka
Antiikin Kreikan historiaa lähestytään vuoden aikana musiikin, kuvataiteen, liikunnan, käsityön ja äidinkielen (runous, tarusto mm. Ilias ja Odysseia) avulla. Valmistaudutaan ja osallistutaan steinerkoulujen viidensien luokkien olympialaisiin toukokuussa 2023, jotka toteutetaan antiikin olympialaisten hengessä. Tieto -ja viestintäteknologiaa voidaan hyödyntää esimerkiksi dokumentoinnissa.

Näytelmä
Näytelmäprosessi on ennen kaikkea sosiaalisesti kehittävä. Koko ryhmän on yhdistettävä voimansa yhteiseen ponnistukseen ja sopeutettava omat ideansa kokonaisuuteen. Ilmaisutaidon lisäksi opitaan ryhmätyöskentelyä ja toisten huomioimista. Näytelmäprojektin ja draamapedagogiikan keinoin voidaan monipuolisesti syventää oppimisprosessia. Draamassa yhdistyvät ihmisen tunne, tahto ja ajattelu. Oppilailla on omat vastuutehtävänsä. Projektin yhteydessä oppilaiden on luontevaa harjoitella yhteistyötä eri tahojen kanssa. Näytelmän valinnasta ja toteutuksesta riippuen siihen voi integroitua luontevasti esimerkiksi vieraiden kielten, historian, musiikin, kuvataiteen, käsityön tai tieto- ja viestintäteknologian taitojen kehittämistä.

6.lk Purjehdusleirikoulu
Toteutustapana on purjehdusleirikoulu syksyllä. Teemaa suunnitellaan leirikouluun osallistuvien opettajien, vanhempien ja oppilaiden kanssa yhdessä. Purjehdusleirikoulu integroi esimerkiksi kotitaloutta, liikuntaa ja ympäristöoppia. Antiikin Rooman historiassa korostuva roomalainen kuri ja järjestys ja lainsäädännön kehitys rinnastuu leirikoulussa yhteisten pelisääntöjen noudattamiseen. Yksi steinerkoulun perusajatuksista on tarjota oppilaille todellinen kosketus luonnonilmiöihin
erilaisten leirikoulujen yhteydessä.

Lisäksi kuudennen luokan historian opetukseen liittyvää keskiaikateemaa voidaan syventää monialaisella oppimiskokonaisuudella. Historian, uskonnon, kuvataiteen, musiikin, kotitalouden, kielten ja käsitöiden lisäksi keskiajan elämää ja kulttuuria käsitellään erilaisilla opintoretkillä, museovierailuilla ja keskiaikatapahtumaan osallistumalla.

Osallistutaan Yrityskylään. Yrityskylä toiminnallistaa ja havainnollistaa muun muassa yhteiskuntaopin ja matematiikan opintoja.

7.lk Tiedettä elämään
Luonnontieteisiin liittyvä teema, johon voi yhdistyä esimerkiksi ruotsia, englantia ja äidinkieltä. Teemaa suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa ajatuksella Miten tämä toimii? Seitsemännen luokan tähtitieteen teemakokonaisuus voidaan liittää maantietoon, fysiikkaan ja historiaan. Oppilaille näytetään kopernikaaninen maailmankuva ja keskustellaan siitä, miten erilaiselta taivas näyttää eri puolilla maailmaa. Tähtitieteen opinnoissa lähtökohta on usein käytännönläheinen tähtien havainnoimiseen perustuva astronomia. Voidaan opettaa käytännöllistä navigointia, jolloin varhaiset löytöretket liittyvät yhteen tähtitieteen ja suunnistamisen kanssa.

8.lk Näytelmä
Näytelmäprojektissa yhdistyvät äidinkieli, musiikki, kuvataide, käsityöt, eurytmia ja tieto- ja viestintäteknologia. Näytelmän aiheesta riippuen kokonaisuuteen voi liittyä esimerkiksi Suomen historia.

Kahdeksannen luokan keväällä valmistaudutaan myös 9.lk:n monialaiseen oppimiskokonaisuuteen toteuttamalla harjoitusvaellus (oppilaat ovat suunnittelussa mukana, ruoka, reitti, kustannukset ym).

9.lk Vaellus
Tavoitteena on erätaitojen oppiminen käytännössä, itsensä ylittäminen, fyysisen kunnon parantaminen, luontosuhteen syventäminen sekä kansallispuiston luontoon ja kulttuuriin tutustuminen.

Sisällöt ja toteuttamistapa: Kokonaisuudessa integroituvat erityisesti liikunta, biologia, maantieto, kotitalous ja terveystieto. Etenemisvaellus Repoveden kansallispuistossa 29.8.-31.8.2022. Vaellus tehdään varusteet, ruoat ja teltat kantaen. Ruoanlaitto retkikeittimillä. Seuranta: palautekeskustelu ja oppilaat kirjoittavat kokemuksistaan.
Koronatilanne huomioidaan toteutuksessa.
Laaja-alaisen osaamisen kuvausten toteutumiseen liittyviä opetussuunnitelmaa täydentäviä
kirjauksia
L4 - Monilukutaitoa sisällytetään eri aineisiin tekstien, kuvien, kaavioiden, karttojen ja symbolien,
tilastojen lukutaidon harjoittelun kautta.
L5 - Tieto- ja viestintäteknologinen (TVT) osaaminen aluetta kehitetään hyödyntäen
koronaviruksesta johtuvissa poikkeusoloissa saatuja kokemuksia etäopetukseen ja digitaalisiin
oppimisympäristöihin siirtymisestä. Sovelletaan ja toteutetaan valtakunnallisessa
steinerdigitutoreiden jatkokoulutuksessa Jyväskylän yliopistossa kehitettyjä steinerkoulujen TVT-portaita.
L7 - Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Vaikutetaan aktiivisesti ja kestävää tulevaisuutta rakentaen, muun muassa mehiläisten ja muiden
pölyttäjien hoitoprojekteilla sekä istuttamalla puita. Koulun sijaintia lähimetsien ja
luonnonmukaisesti viljeltyjen peltojen vieressä hyödynnetään kestävää tulevaisuutta ja
luontosuhdetta rakentavassa toiminnassa. Yhteistyötä Herttoniemen ruokaosuuskunnan
(OmaPelto) kanssa pyritään vahvistamaan.
Laaja-alaisen osaamisen alueiden (L1 - L7) toteutumista vahvistetaan käsittelemällä niitä
opettajankokouksissa sekä syyslukukauden että kevätlukukauden aikana. Hyödynnetään laaja-alaisen osaamisen alueiden toteuttamisessa kodin ja koulun välistä tiivistä yhteistyötä.
Koulun toiminnan arvioinnin toteutuksen määrittelyä (ks. myös opetussuunnitelma)
-Tarkennetaan arviointikäytäntöjä Opetushallituksen ja Steinerkasvatuksen liiton antamien
ohjeistusten mukaan.
- Koulun toiminnan jatkuvaa arviointia toteutetaan johtokunnan kokousten ohella osana viikottaista
opettajakuntatyöskentelyä.