Opinnot

Oppimista steinerkoulusssa leimaavat luokkamuotoisuus, aineenopettajien pysyvyys, koulun omat projektit ja erikoislukioasemaan perustuvat opintojaksot.

Lukioaikana tehdään myös kaksi näytelmää, suoritetaan kahden viikon työharjoittelu ja pidetään kolme leiriä, joista yksi suuntautuu ulkomaille.

Kuva on lukion 1.luokan Lapin leiristä, ensiapuopetuksen havainnoillistamisvälineet ovat päässeet opiskelijoiden kanssa mukaan kuvaan.