Steinerkoulussa saa yksilöllistä opetusta

Akseli kävi peruskoulunsa Helsingin Rudolf Steiner -koulussa. Hänelle lukioon jatkaminen oli itsestään selvää, ja Vantaan seudun steinerkoulun lukio näyttäytyi houkuttelevana vaihtoehtona. Tavallisten lukio-opintojen lisäksi steinerlukiossa opiskellaan esimerkiksi paljon taideaineita sekä steinerpedagogiikkaan kuuluvaa liiketaidemuotoa eurytmiaa.

Akseli opiskeli lukionsa Vantaan seudun steinerkoulussa ja kirjoitti sieltä ylioppilaaksi. Hän pitää itsestäänselvyytenä sitä, että steinerkoulussa saa olla oma itsensä. 

Täällä jokaiselle löytyy varmasti oma tapa oppia, eikä sen tarvitse olla sama kuin muilla. Itse esimerkiksi opin parhaiten keskustelemalla, kirjoittamalla asioita ylös ja pohdiskelemalla niitä itsekseni, Akseli mainitsee.

Opintomatkoja järjestetään säännöllisesti

– Tykkään monista lukioaineista, kuten historiasta. Tuntuu tärkeältä ymmärtää, miten ennen on eletty, ettei toisteta historiassa tehtyjä virheitä. Muutenkin menneisyyden tutkiminen on kiinnostavaa, Akseli toteaa.

Hän pitää koulun opettajia ammattitaitoisina. Heidän kanssaan pystyy keskustelemaan mieltä askarruttavista kysymyksistä myös oppituntien ulkopuolella. Opinnoissa korostuu myös kansainvälisyys, ja esimerkiksi opintomatkoja järjestetään säännöllisesti. 

– Olen itse osallistunut historian opintoihin liittyneeseen Ruotsin-matkaan, saksan opinnoissa kävimme Itävallassa ja fysiikan opintoihin liittyvä matka sijoittui CERN:in hiukkaskiihdyttimelle Sveitsissä, Akseli muistelee. 

Koulussa ei huku massaan

Vantaan Seudun steinerkoulussa on yhdellä vuosikurssilla noin parikymmentä opiskelijaa, eli koulussa ei huku massaan. Akselin mukaan vuosikurssin kesken vallitsee tiivis ilmapiiri, ja kaikki kuuntelevat toisiaan. 

– Tänne kannattaa hakea, koska täällä on moniin muihin kouluihin verrattuna pienet ryhmäkoot ja mahdollisuus saada yksilöllisempää opetusta, Akseli tiivistää.

Myös muut kuin perinteiset oppimisympäristöt ovat käytössä. Nuotiotuli Lapista