Opinto-ohjaus Vantaan seudun steinerkoulun lukiossa

Opinto-ohjaaja 

Lukion opinto-ohjauksesta vastaa opinto-ohjaaja Lotta Laitinen. Opinto-ohjaaja tukee, auttaa ja rohkaisee opiskelijaa lukio-opintojen ja tulevaisuuden suunnitelmien tekemisessä. Ohjauksen keskiössä on opiskelijan oman opinto- ja urapolun löytäminen. Opinto-ohjaaja on tavattavissa sovitusti. Tapaamisesta voi sopia Wilma -viestillä tai sähköpostilla.

Ryhmänohjaaja 

Lukioluokan ryhmänohjaajat toimivat opiskelijoiden lähiohjaajina. He seuraavat opiskelijoiden opintojen kertymistä, suorituksia sekä poissaoloja. Ryhmänohjauksessa järjestetään luokan yhteisiä ohjaustuokioita. Opiskelijat voivat kääntyä ryhmänohjaajien puoleen kaikissa opiskeluun ja lukion käytänteisiin liittyvissä asioissa. Ryhmänohjaajan tavoittaa Wilma -viestillä.

Kuva: Bianca Gauffin