Opiskelijakunta

Lukiomme vuosikurssit valitsevat vuosittain luokilleen kaksi-kolme edustajaa opiskelijakunnan hallitukseen. Opiskelijakunnan hallitus kokoontuu viikottain ja sillä on ohjaava opettaja. Opiskelijakunta on järjestänyt vuosittain taksvärkkipäivän ja usein myös nälkäpäiväkeräyksen. Se on  vaikuttanut opetussuunnitelmien ja esimerkiksi järjestyssääntöjen sisältöihin sekä osallistunut mm. tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen. Lisäksi se on järjestänyt lukiolaisille tapahtumia ja juhlia, esimerkiksi itsenäisyyspäiväjuhlan. Myös alaluokkien oppilaskunta on aloittanut aktiivisen toiminnan.

Kuvassa telttailua Lapissa