Lukuvuosisuunnitelma 2020 – 2021, sisältää vuosikellon

LUKUVUOSISUUNNITELMA 2020 – 2021

(10.1.2020 päivitetty versio)

1.8.2019 yhdeksäs luokka aloittaa uuden tuntijaon ja opetussuunnitelman mukaisen koulunkäynnin. Tällöin kaikki perusasteen luokat opiskelevat uuden opetussuunnitelman ja tuntijaon mukaan.

  • Osallistutaan syyslukukaudella steinerkoulun 100-vuotis juhlavuoden tapahtumiin.
  • Ylläpidetään ja vahvistetaan VERSO- ja restoratiivinen koulu toimintaa. 
  • Laaditaan lukion opetussuunnitelma ACTS-projektissa (luovan ajattelun lukio)  saatuja virikkeitä hyödyntäen.
  • Jatketaan uuden opetussuunnitelman pedagogista työskentelyä.
  • Valmistellaan esiopetuksen alkamista.

Työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2020 – 2021 Vantaan seudun steinerkoulun perusopetus ja lukio

Kevätlukukausi ti 7.1. – la 30.5.2020 (96 työpäivää)

Talviloma ma 17.2. – pe 21.2.2020 (viikko 8)

Eurytmiakatselmus la 14.3., korvaava koulupäivä

Helavapaa to 21.5.-pe 22.5.2020

Syyslukukausi to 13.8.- la 19.12.2020

Keskiaikamarkkinat korvaava koululauantai

syysloma ma 12.10.- pe 16.10.2020 (viikko 42)

joulujuhla la 19.12. (korvaava koulupäivä)

joululoma ma 21.12.2020- ke 6.1.2021

kevätlukukausi to 7.1.-la 5.6.2021

talviloma ma 22.2.-pe 26.2.2021 (viikko 8)

Eurytmiakatselmus korvaava koululauantai

Helavapaa to 13.5.-14.5.

Kouluvuosi päättyy lauantaina 5.6.2021

 

Luokittain vuosisuunnitelmassa päätetty yksi korvaava työlauantai:

1.- 5. lk:t, 7. ja 8. lk Lauantai 30.11. adventtijuhla

6.lk päivämäärä tarkentuu myöhemmin

9.lk Lauantai 25.8. Lapin vaellukselle matkustuspäivä

10.lk Lauantai 25.8. Lapin leirille matkustuspäivä

11.lk päivämäärä tarkentuu myöhemmin

12.lk Lauantai 14.9. Näytelmäharjoitukset

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien täsmentäminen ja tarkentaminen (ks. myös opetussuunnitelma)

Bees & Trees

Koko koulun yhteisenä monialaisena opintokokonaisuutena on steinerkoululiikkeen 100-vuotis juhlavuoden teema: mehiläiset ja puut. Eri luokilla tehdään teeman puitteissa konkreettisia tekoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja luonnon monimuotoisuuden puolustamiseksi. Tehdään esimerkiksi hyönteishotelleja ja istutetaan puita. Teemaa pidetään esillä myös koulun yhteisissä tapahtumissa.

1.lk Metsäretket ja luonto

  1. eurytmiaa ja äidinkieltä yhdistävä lyhyt näytelmä tai muu esitys.

2.lk Nukketeatteri

  1. äidinkieltä, kuvataidetta, käsityötä, musiikkia ja tieto -ja viestintäteknologiaa (tvt) yhdistävä kokonaisuus.

Lisäksi metsäretket ja luonto monialainen oppimiskokonaisuus.

3.lk Rakennusprojekti ja talonpoikaisjakso

  1. matematiikkaa, käsitöitä, äidinkieltä, opinto-ohjausta (ammatit) ja kuvataidetta (esim. punamultamaali, arkkitehtuuri) yhdistävä kokonaisuus. Projektin tuotoksena syntyy jokin rakennus, jolle löytyy käyttöä. Rakennusprojektissa myös vanhempien osallistaminen. Mahdollinen museoretki.

4 Kalevala

  1. äidinkieltä, eurytmiaa, kuvataiteita, käsityötä, musiikkia ja tieto- ja viestintäteknologiaa yhdistävä kokonaisuus. Kalevala teeman ohessa voidaan käsitellä myös pohjoismaista Edda-runoelmaa.

Lisäksi lähiseudun historian opetus integroituu osittain esimerkiksi ympäristöoppiin ja maantietoon. Tässä yhteydessä voidaan opiskella esimerkiksi ilmansuuntia, maastonmuotoja, kartan lukua ja integroida aihetta liikunnan opetukseen. Kotiseudun historia oppimiskokonaisuuteen liittyen pyritään myös vierailemaan useissa historiallisissa kohteissa. Opetus on ikävaiheen mukaisesti mahdollisimman toiminnallista ja havainnollista.

5.lk Antiikin Kreikka

Antiikin Kreikan historiaa lähestytään vuoden aikana musiikin, kuvataiteen, liikunnan (valmistaudutaan ja osallistutaan steinerkoulujen viidensien luokkien olympialaisiin toukokuussa 2020, jotka toteutetaan antiikin olympialaisten hengessä), käsityön ja äidinkielen (runous, tarusto mm. Ilias ja Odysseia) avulla. Tieto -ja viestintäteknologiaa voidaan hyödyntää esim. dokumentoinnissa.

6.lk Purjehdus-leirikoulu

Toteutustapana on purjehdus-leirikoulu syksyllä. Teemaa suunnitellaan leirikouluun osallistuvien opettajien, vanhempien ja oppilaiden kanssa yhdessä. Purjehdus-leirikoulu integroi esimerkiksi kotitaloutta, liikuntaa ja ympäristöoppia. Yksi steinerkoulun perusajatuksista on tarjota oppilaille todellinen kosketus luonnonilmiöihin erilaisten leirikoulujen yhteydessä. 

Lisäksi kuudennen luokan historian opetukseen liittyvään keskiaikateemaa voidaan syventää monialaisella oppimiskokonaisuudella. Historian, uskonnon, kuvataiteen, musiikin, kotitalouden, kielten ja käsitöiden lisäksi keskiajan elämää ja kulttuuria väritetään erilaisilla tavoilla ja mitä eri aineiden tunneilla. Teemaa täydennetään erilaisilla opintoretkillä, museovierailuilla ja keskiaikatapahtumaan osallistumalla.

7.lk Kemia

Kemian monialainen opintokokonaisuus toteutetaan keskeisiltä osiltaan teemaviikon (syyslukukaudella) muodossa. Teemaviikko lisää eri luokkien yhteistyötä, toiminnallista ja aktivoivaa kemian oppimista ja sisältää työpajatyöskentelyä. Viikkoon osallistuvat luokat 5 – 8.

8.lk Keksinnöt

Keksinnöt on historiaa, fysiikkaa ja muita luonnontieteitä yhdistävä kokonaisuus, joka sisältää projekteja muun muassa esitelmät. Kokonaisuus linkittyy myös kemian teemaviikkoon.

Näytelmäprojektissa yhdistyvät äidinkieli, musiikki, kuvataide, käsityöt, eurytmia ja tvt. Näytelmän aiheesta riippuen kokonaisuuteen voi liittyä esimerkiksi Suomen historia.

Kahdeksannen luokan keväällä valmistaudutaan myös 9.lk:n monialaiseen oppimiskokonaisuuteen toteuttamalla pe 24.5. 2019 harjoitusvaellus (oppilaat ovat suunnittelussa mukana, ruoka, reitti, kustannukset ym).

9 Vaellus

Tavoitteena on erätaitojen oppiminen käytännössä, itsensä ylittäminen, fyysisen kunnon parantaminen, luontosuhteen syventäminen sekä Lapin luontoon ja kulttuuriin tutustuminen.   Sisällöt ja toteuttamistapa: Kokonaisuudessa integroituvat erityisesti liikunta, biologia, maantieto, kotitalous ja terveystieto. Etenemisvaellus Urho Kekkosen kansallispuistossa Saariselällä 24.8.-30.8. Päivittäin 12 – 17 km vaellus varusteet, ruoat ja teltat kantaen. Ruoanlaitto retkikeittimillä. Seuranta: palautekeskustelu ja oppilaat kirjoittavat kokemuksistaan.

Laaja-alaisen osaamisen kuvausten toteutumisen varmistavien paikallisten toimenpiteiden ja käytäntöjen kirjaaminen

L4 – Monilukutaitoa sisällytetään eri aineisiin tekstien, kuvien, kaavioiden, karttojen ja symbolien, tilastojen lukutaidon harjoittelun kautta.

L5 – Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen aluetta vahvistetaan sillä, että aletaan soveltamaan ja toteuttamaan valtakunnallisessa steinerdigitutoreiden jatkokoulutuksessa Jyväskylän yliopistossa olleiden opettajien koulutuksessaan saamaa osaamista heidän johdollaan.

L7 – Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Steinerkoulu 100 vuotta -juhlavuoden teemojen mukaisesti vaikutetaan aktiivisesti ja kestävää tulevaisuutta rakentaen, muun muassa mehiläisten ja muiden pölyttäjien hoitoprojekteilla sekä istuttamalla puita.

Laaja-alaisen osaamisen alueiden (L1 – L7) toteutumista vahvistetaan käsittelemällä niitä opettajankokouksissa sekä syyslukukauden että kevätlukukauden aikana. Hyödynnetään laaja-alaisen osaamisen alueiden toteuttamisessa kodin ja koulun välistä tiivistä yhteistyötä.

Koulun toiminnan arvioinnin toteutuksen määrittelyä (ks. myös opetussuunnitelma)

-Tarkennetaan arviointikäytäntöjä Steinerkasvatuksen liiton antamien ohjeistusten mukaan.

– Koulun toiminnan jatkuvaa arviointia toteutetaan johtokunnan kokousten ohella osana viikottaista opettajakuntatyöskentelyä.

Vuosikello

Huom! Syyslukukaudelle on sovittu 1 luokkakohtainen korvaava lauantai ks päivämäärät yllä. 

Elokuu

31 

1.-4.8. Steineropettajien kesäpäivät “100 vuotta vapautta” Helsingin Rudolf Steiner-koululla

32 

6.-7.8. Opettajakunnan, muun henkilökunnan ja johtokunnan yhteinen lukuvuoden suunnitteluseminaari Albanus-purjelaivalla

8.-9.8. Opettajakunnan suunnittelu ja kokouspäivät koululla

33

12.8. koulu alkaa klo 9 (6. Ja 12. luokka klo 8.45). Koulu päättyy ruokailuun. Klo 13.00 kesätenttipäivä.

13.8. Lukion ensimmäisen luokan lohikäärmesoutu Helsingissä. Perusopetuksen luokilla Unicef-kävely lähialueella.

15.8. Talkoot koululla klo 17 alkaen. 9.-12.luokkien vanhempainillat klo 18 (vaellus, ACTS, portfolio). Lisäksi luokilla 1, 4, 5, 6 ja 8 on klo 18 vanhempien tapaaminen.

34

Ma 19.8. YHR suunnittelua ja YHR:n vuosisuunnitelma

Ma 19.8. ja ti 20.8. Valokuvaus

To 22.8. klo 13.30 Tuli- ja alkusammutuskoulutus henkilökunnalle. Koulu päättyy klo 13.30 mennessä.

Pe 23.8. steinerlukioiden opettajien ops-työpaja Snellman-korkeakoululla. Lukion opetussuunnitelmatyön käynnistäminen. 9.luokasta alkaen WOW-taksvärkkipäivä.

La 24.8. Lappiin lähtö. 9. luokan vaellus (mukana Jarno, Kamilla, Eveliina ja vapaaehtoisena Jeanette F.) ja Lukion ykkösten Lapin leiri (mukana Lotta ja Riina)

Syyskuu

35

26.8. YHR (=yhteisöllisen hyvinvointiryhmän kokous) (lukiokonsultaatio)

29.-30.8. Koulujaoston kokous

9.luokka ja lukion ykköset Lapissa. Paluu pe 30.8. noin klo 9.00 aamulla

36

2.9. YHR (lukio)

4.-7.9. Pääkaupunkiseudun toimintayksikköneuvottelijoiden seminaari (Pietari), Outi ja Jarno

37

9.9. YHR (perusopetuksen tukimuodot)

38

16.9. YHR (7.lk)

ma 16.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä englanti saksa

16.-17.9. Horisontaalisen johtamisen koulutus, rehtorit

ke 18.9. äidinkieli (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe

ke 18.9. uintiopetus 3. ja 4. luokka

to 19.9. Steinerkoulu 100 vuotta -syntymäpäiväjuhla (Keuda-sali Kerava)

pe 20.9. pitkä vieras kieli yo

La 21.9. Keskiaikamarkkinat klo 10.00 – 14.00 (Korvaava koulupäivä)

39

23.9. YHR (6.lk)

Ti 24.9. matematiikka yo

Ti 24.9. Vantaan kaupungin yhteistyökokous klo 13.00-15.00 koulullamme

To 26.9. NordicWaldorf100 Kite Day -teemapäivä luokilla 5 – 8.

26.-27.9. Lukion kolmosten näytelmä Lumossa

Pe 27.9. Kodin ja koulun päivä, “rehtorin aamukahvit” klo 8.45-10.15

Pe 27.9. Mikael-juhla

Pe 27.9. toinen kotimainen kieli yo

Lokakuu

40

30.9. YHR (9.luokka)

ti 1.10. äidinkieli kirjoitustaidon koe ja S2 yo

ke 2.10. Uintiopetus 3. ja 4. luokka

ke 3.10. reaali (ue/et, ke,ge, tt, yh) yo

41

7.10. YHR (11-13 lukio)

9.10. Uintiopetus 3. ja 4. luokka

11.10. Lukion 3. luokka iltapäivä Kampin Eurooppa-keskuksessa

42 syysloma

43

21.10.  YHR (2.lk)

22.10. teatteri Taimene: Lyckomanifestone klo 8.15 luokille 7-9, klo 9.15 lukio

25.10. Kirjamessut (messukeskus Pasila) 8. luokka, lukion 1. ja 3. luokka

25.10. Steinerkasvatusliiton hallitus

Marraskuu

44

28.10. YHR (4.lk)

31.10. Pääkaupunkiseudun steinerkoulujen yhteinen opettajankokous

45 

4.11. YHR (3.lk)

7.-8.11. Pro Lukio -päivät, Helsinki, lukion opetussuunnitelman perusteet ilmestyvät

8.11. lyhtyjuhla luokille 1 – 4.

46

11.11. YHR (5.lk)

11.11. Lukion opetussuunnitelmatyön johtoryhmän tapaaminen, rehtorit

14.-15.11. Koulujaoston kokous

14.11. Lauri Porran steinerkoulusävellyksen kantaesitys HRSK

15.11. Steinerkasvatuksen liiton vuosikokous

14.11.-15.11. horisontaalisen johtamisen koulutus, rehtorit

47

18.11. YHR (suunnittelu ja konsultaatio)

21.11. Klo 18.00 tulevan 1. luokan vanhempainilta ja klo 19.00 päättötöiden esittely

48

25.11. YHR (8.lk)

28.11. Uusien päättötyöaiheiden esittely, lukion 2. luokka

29.11. Steinerkoulujen rehtoreiden kokous, steinerkoulujen historianopettajien seminaari, Tampere

la 30.11. Adventtijuhla korvaavana luokilla 1 – 5.

Joulukuu

49

2.12. YHR (suunnittelu ja konsultaatio)

3.-4.12. Studia-messut (9.-12. luokat)

5.12. Itsenäisyysjuhla, yo-juhla

6.12. Itsenäisyysvapaa

50

9.12. YHR (1.lk)

12.12. 9.lk Yrityskylä-vierailu klo 9.00-11.30

12.12. 9.lk väliarviointi-ilta ja kouluyhdistyksen yleiskokous

13.12.  Lukion avoimet ovet (myös opinto-ohjaajat) klo 9.00-13.00

La 14.12. Steinerkoulu 100 -juhlaristeily (steinerkoulujen ja -päiväkotien henkilöstö)

51

16.12. YHR suunnittelua ja konsultaatiota

20.12. joulujuhla Lumo-salissa Korsossa, iltapäivä

52 Joululoma

Tammikuu

Joululoma

Ti 7.1. Koulu alkaa

3

13.1.YHR suunnittelua ja konsultaatiota

15.1.-16.1. Alkavan 1. luokan oppilaiden haastattelut ja vanhempien tapaamiset klo 16.00-18.00

17.1. Koko koulun avoimet ovet klo 9.00 – 13.00

4

22.1. Pääkaupunkiseudun steinerlukioiden opetussuunnitelma-seminaari

23.1. Alkavan 1. luokan vanhempainilta

23.-24.1. Horisontaalisen johtamisen koulutus, rehtorit

Pe 24.1.-la 25.1. Educa-messut

5

Preliminäärit, abiluokka

30.1.-31.1. Yksityiskoulujen rehtorit, koulutus

31.1. lukion 1.luokan väliarviointi-ilta

Helmikuu

6

4.2. Talviurheilupäivä

8-9.2. Vapauden filosofia-Talviseminaari 

7

10.2.-14.2. TET-viikko 9. luokka

Penkkarit 13.2.

vanhojen tanssit to 13.2. klo 17-20 ja pe 14.2.

8

Talviloma

9

24.2.-28.2. TET-viikko 9.luokka

27.2. Alkavan 1. luokan vanhempainilta

Englanninkielinen Shakespeare-näytelmä 27-28.2., lukion 2. luokka

Maaliskuu

10

11

ti 10.3. äidinkieli (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe suomi/ruotsi toisena kielenä -koe

to 12.3. äidinkielen kirjoitustaidon koe ja S2-kieli yo 

pe 13.3. lyhyt vieraskieli yo

La 14.3. Eurytmiakatselmus Lumo-salissa klo 10.00 – 12.00

12

ma 16.3. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

ke 18.3.  matematiikka yo

to 19.3. Tasa-arvon ja Minna Canthin päivä

pe 20.3. Pitkä kieli yo

13

Ti 24.3. reaali: uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia,

maantiede, terveystieto

To 26.3. reaali: psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

Huhtikuu

14

15

Pääsiäisjuhla 9.4.

Pääsiäislomaa 10.4.

16

13.4. 2. Pääsiäispäivä, ei koulua

16.-17..4. horisontaalisen johtamisen koulutus, rehtorit

17

23.-24.4. lukioseminaari Lappeenranta

Toukokuu

18

30.4. vappuaatto. Koulu loppuu klo 13.00 mennessä.

1.5 vapaa

19

12.lk kulttuurihistorian leirikoulu Italiassa 2.-9.5.

20

9.luokan numero deadline 15.5.

21

21.-22.5. Helavapaa

22

(Sanalliset lausunnot deadline 25.5.)

30.5. kevätjuhla, klo 10.00 ylioppilasjuhla, klo 11.00 koko koulun kevätjuhla

23

1.-2.6. opettajien kesäkokoukset

1.6. klo 10.00-11.30 kesätentti