Vantaan seudun steinerkoulu sai esiopetusluvan

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Vantaan seudun steinerkoululle esiopetuksen järjestämisluvan.

Elokuussa 2020 alkavasta esiopetusryhmästä päätetään alkuvuodesta 2020 ja ilmoittautuneille järjestetään tutustumis- ja infotilaisuus. Alustavan kiinnostuksen esikoulukoulupaikkaan voi ilmoittaa osoitteeseen toimisto@vantaansteinerkoulu.fi

Esiopetus noudattaa koulun lukukausia ja esiopetusajan (klo 8.00-12.00) ulkopuolella klo 12.00-17.00 lapsilla on mahdollisuus olla koulun iltapäivähoidossa. Iltapäivätoiminta esiopetusajan ulkopuolella on maksullista eikä se ole varhaiskasvatuslain tarkoittamaa täydentävää varhaiskasvatusta. Tuusulassa steinerpedagogista esiopetusta tarjoaa steinerpäiväkoti Pohjantähti ja Järvenpäässä steinerpäiväkoti Pikkukarhu.

Steinerpedagoginen esiopetus tarjoaa luontevan siirtymän koulumaailmaan. Esiopetusvuosi on lapsen elämässä itsessään arvokas vaihe. Samalla lapsi oppii leikin, toiminnan ja elämysten kautta taitoja ja tietoja, jotka valmistavat häntä myös tulevia kouluvuosia varten. Monipuolinen taiteellinen toiminta elävöittää mielikuvitusta – luovuuden ja itsenäisen ajattelun perustaa. Esikoulussa myös koulumme oppimisympäristö, henkilökunta ja muut oppilaat tulevat lukuvuoden aikana tutuiksi ja oppilas saa aloittaa ensimmäisen luokan tutussa ympäristössä.