Ku-ha

Yleistä

Kulttuuri- ja harrastustoiminnan suunnitteluryhmä (Ku-ha) suunnittelee ja koordinoi koulun oppilaille ja vanhemmille kiinnostavaa kerho- ja kurssitoimintaa sekä koulun tapahtumia. Ryhmä myös tarvittaessa valmistelee kerhotoimintaan liittyvät hakemukset.
Yleisenä tavoitteena on rikastuttaa koulun yhteisöllistä elämää harrastusten ja kurssien muodossa sekä osaltaan lisätä koulussa osallistavaa ja syrjäytymistä ehkäisevää toimintaa.

Ryhmän jäsenet

Ku-ha -suunnitteluryhmän jäsenet ovat harrastusasioista kiinnostuneita kouluyhdistyksen jäseniä, ja ainakin yksi ryhmän jäsenistä on myös koulun johtokunnan jäsen. Ryhmä valitsee keskuudestaan yhteyshenkilön. Myös kouluyhdistyksen johtokunta voi nimittää yhteyshenkilön. Tällä hetkellä ohtokunnan nimittämä yhteyshenkilö on Outi Järvelä sähköposti: outi.jarvela(at)vantaansteinerkoulu.fi. Ryhmässä on opettajakunnan nimeämä opettajajäsen.

Paikat ja yhteistyötahot

Kerhot, kurssit ja tapahtumat ovat pääsääntoisesti koululla, joko iltapäivisin, iltaisin tai viikonloppuisin.

Ryhmä tekee yhteistyötä myös koulun ulkopuolisten tahojen kanssa, jotka voivat auttaa kurssi- ja kerhotarjonnan monipuolistamisessa. Yhteistyökumppaneita ovat mm, Steinerpedagoginen musiikkioppilaitos, Vantaan sanataidekoulu jne.

Lisätietoja kerhoista ja tapahtumista sekä mm. ilmoittautumisasioita voi kysellä Kulttuuri- ja harrastustoiminnan suunnitteluryhmästä (Ku-Ha-ryhmä). Meille voit laittaa myös ehdotuksesi uudesta kerhosta! Mitä ideoita sinulla on? Miten ne voitaisiin toteuttaa? Tervetuloa mukaan – opettajajäsenten lisäksi ryhmässä on myös aktiivisia vanhempia.

Kuhan tosu2020docx

Ota yhteyttä! outi.jarvela@vantaansteinerkoulu.fi