Neljännellä luokalla opiskelun kohteena on oman olemuksen suhde ympäristöön: tähän perehdytään toisaalta eläinten ja toisaalta kotiseudun historian ja maantiedon avulla. Kotiseudun kartan laadinta on nyt mahdollista havaintojen pohjalta: oppilas kykenee vaihtamaan perspektiiviä lintuperspektiiviin. Kertomusaineistona pohjoismaiset myytit: Edda ja Kalevala.

Viidennellä luokalla siirrytään myyteistä historiaan, jossa käsitellään muinaisia korkeakulttuureja. Tutkitaan elävää ympäristöä kasvien avulla. Näytelmä.

Kuudennella luokalla uudet maailmat avautuvat eksaktin geometrian, Rooman historian ja fysiikan myötä. Viimemainitussa painopiste on tarkoilla havainnoilla. Tutkitaan elotonta ympäristöä aiheena kivikunta.