Koko koulu viestii

Vantaan steinerkoulussa toimii viestintäryhmä, joka koordinoi ja kehittää koulun sisäistä- ja ulkoista viestintää.

Keskeisimmät käytössä olevat viestintäkanavat ovat

- Wilma osoitteessa vantaansteiner.inschool.fi kts sivumarginaali

- Koulun omat www-sivut, joilta löytyy perustietojen lisäksi myös ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia. Esimerkiksi etusivun tapahtumakalenteria ja ajankohtaista osiota kannattaa seurata, sinne ilmestyvät tiedot tulevista tapahtumista ensimmäisenä. Tietoja ja uutisia sivuille voi lähettää os. toimisto@vantaansteinerkoulu.fi.

-Koulun facebook ja instagram -kanavat välittävät ajankohtaista kuvaa koulun arjesta

- Satakieli-lehti ilmestyy noin 4 kertaa vuodessa. Se sisältää koulun ja luokkien kuulumisia, pohdintoja steinerpedagogiikkaan liittyvistä asioista, juttuja ajankohtaisista teemoista ja hankkeista jne. Juttuideoita voi lähettää lehden päätoimittajalle, opettaja  Eveliina Kaartiselle eveliina.kaartinen@vantaansteinerkoulu.fi

Viestintäryhmän koollekutsuja v. 2021 on Jenni Kokander. Yhteydenotot viestintäryhmään esimerkiksi sähköpostiin kautta toimisto@vantaansteinerkoulu.fi

Muista tarkistaa koulun sivujen vantaansteinerkoulu.fi etusivun tapahtumakalenteri sivun oikeassa alakulmassa!

Kodin ja koulun välinen keskeinen viestintäkanava on wilma. Wilmassa esimerkiksi selvitetään poissaolot. Sinne kirjataan myös erilaiset pedagogisen tuen asiakirjat. Youtubessa on opastusvideoita esimerkiksi kirjautumiseen tai oppilastunnusten yhdistämiseen.

https://community.visma.com/t5/Ohjevideot/Wilma-tunnuksen-luominen-avainkoodin-avulla/ta-p/117667