Oppilaan ohjaus

7. ja 8. luokkalaisilla on osan vuotta OPO-tunti lukujärjestyksessä. Tunnit ovat pienryhmätunteja.

9.luokkalaisilla on luokan yhteinen OPO-tunti lukujärjestyksessä koko vuoden.

Lue lisää ohjauksesta