Yhtenäiskoulu

Vantaan seudun steinerkoulu on yhtenäiskoulu, joka tarjoaa steinerpedagogista esi-, perus- ja lukio-opetusta sekä iltapäivätoimintaa. Koulussamme oma luokanopettaja opettaa ensimmäiset seitsemän-kahdeksan vuotta luokkaa. Aineopettajat voivat opettaa samaa luokkaa jopa 12 vuotta. Yhdeksännellä luokalla luokanopettaja vaihtuu luokanohjaajaan, joka yhdessä aineopettajien kanssa seuraa opiskelua koulutien päättymiseen saakka. Opiskelijan koulutien kruunaa projektipainotteinen 12. luokka, jolloin koko lukuvuoden ajan perinteisten lukiokurssien rinnalla kulkee useita vaihtuvia projekteja yhteisestä näytelmästä aina henkilökohtaisiin päättötöihin. Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa myös vapaaehtoinen 13. luokka, jossa opiskellaan ainoastaan ylioppilaskirjoitusaineita.

Koulun ekaluokkalaiset kulkevat ihka ensimmäisenä koulupäivänään luokkaansa kukkakujan läpi, kukin oman 6. luokkalaisen kumminsa ohjaamina.
Koulun ekaluokkalaiset kulkevat ihka ensimmäisenä koulupäivänään luokkaansa kukkakujan läpi, kukin oman 6. luokkalaisen kumminsa ohjaamina.

Opetussuunnitelman eri oppiaineista rakentuu kasvatuksellinen kokonaisuus, joka antaa monipuolisen yleissivistyksen.

 

Koulutyössä tavoitteena on hyvä, kantava rytmi, kiireettömyys ja todellisessa ajassa eläminen. Vuodenajat ja vuodenkulun tärkeät juhlat huomioidaan opetuksessa monipuolisesti.

Vantaan seudun steinerkoulun opetussuunnitelman luvut 1-12 koskevat kaikkia perusopetuksen luokkia.

Ainekohtaiset opetussuunitelmat luokille 1 - 9:

Äidinkieli ja kirjallisuus

Englanti Ruotsi Saksa

Matematiikka

Ympäristöoppi, biologia ja maantieto

Fysiikka ja kemia

Terveystieto

Uskonto ja elämänkatsomustieto

Historia ja yhteiskuntaoppi

Musiikki Kuvataide

Käsityö  Kotitalous

Liikunta

Opinto-ohjaus

Eurytmia

Puutarhan- ja maanhoito