Vantaan seudun steinerkoulu on esiopetusta, perusopetusta ja lukio-opetusta tarjoava koulu, jossa koko koulutien ykkösestä aina ylioppilaaksi saakka voi suorittaa mukavan kokoisessa, kannustavassa ja inspiroivassa kouluyhteisössä. Näiltä sivuilta löydät yleistietoa koulustamme, koulutyöstä, koulun eri toimijoista sekä ajankohtaisista uutisista ja tapahtumista.

Steinerpedagogiikka

Steinerpedagogiikka muun muassa
  • kasvattaa ihmistä kokonaisuutena
  • ottaa opetuksessa huomioon ihmisen kasvun ja kehityksen eri herkkyyskaudet
  • kehittää tasapainoisesti tahtoa, tunnetta ja ajattelua
  • kasvattaa aloitekykyisiä, rohkeita ja luovia yksilöitä, joita nykyaika tarvitsee.

0-9 Luokat

Oppilaat työskentelevät ja kasvavat samassa opetusryhmässä koko kouluajan. Oikeat asiat esitellään oppilaille oikeaan aikaan. Luokanopettaja takaa jatkuvuuden lapsen tärkeiden koulukypsyydestä murrosikään ulottuvien kehitysvuosien 7-14 aikana.  Opettajien tehtävä on huoltaa ja kehittää luokan sisäistä sosiaalista tietoisuutta ja yhteenkuuluvuutta.

Lukio

Vantaan seudun steinerkoulu on lukio, jossa saat enemmän. Lukio-opinnot meillä sopivat erityisesti sinulle, joka olet kätevä, taitava tai taiteellinen. Löydät meidät opintopolku.fi-palvelusta hakusanoilla Vantaan steiner, Vantaa steinerlukio tai Vantaa erityistehtävä. Oppilaat valitaan haastatteluiden ja painotetun keskiarvon perusteella.

Tulevat tapahtumat