Nimitysuutinen, uusi apulaisrehtori


Vantaan seudun steinerkoulun uutena apulaisrehtorina aloittaa 1.8.2023 FT Joonas Korhonen.

Joonas siirtyy steinerkouluun Espoosta Kauklahden peruskoulun rehtorin virasta. Aiemmin hän on johtanut myös Lahden Rudolf Steiner-koulua.

Rehtori Jarno Paalasmaa uskoo oppivansa paljon uudelta työpariltaan. Joonaksella on monipuolisesti kokemusta ja tietotaitoa sekä kunnallisen, että yksityisen koulun johtamisesta. Paalasmaa kertoo, että valinnassa painoivat Joonaksen laaja humanistinen sivistys, koululle tärkeiden hallinto-ohjelmistojen vankka osaaminen, sekä kokemus steinerkoulun ja lukion johtamisesta.

Joonas kertoo pyrkivänsä johtamaan jämäkästi ja suurella sydämellä. Erityisesti hän haluaa huolehtia opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvoinnista ja turvallisuudesta.

Vantaa seudun steinerkoulun nykyinen apulaisrehtori Anu Kiskola aloittaa 1.8.2023 rehtorina Elias-koulussa Helsingissä. Suuret kiitokset Anulle merkittävästä ja arvokkaasta 22 vuotisesta työurasta koulussamme. Menestystä Anulle uusiin haasteisiin!